CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

13.07.2009.
Obrtnička štedna banka - Produkcija ib4banks za pravne i fizičke osobe

U Obrtničko štednoj banci implementirana je i puštena u produkcijski rad aplikacija Internet bankarstva ib4banks za pravne i fizičke osobe. I u ovoj je implementaciji pristup i autentifikacija...

30.06.2009.
Slatinska banka - Kreditne kartice građana u produkciji

U Slatinskoj banci implemenitrana je i puštena u produkcijski rad podrška za revolving kreditne kartice građana

17.04.2009.
Obrtnička štedna banka - Produkcija BSA

U Obrtničko štednoj banci napravljena je migracija postojećih podataka banke te otvorena produkcija BSA aplikacije.

09.09.2008.
Veneto banka - Kreditne kartica građana u produkciji

U Veneto banci implemenitrana je i puštena u produkcijski rad podrška za revolving i charge kreditne kartice građana

01.09.2008.
Podrška za nova nadzorna i statistička izvješća SBI

Implementirana je podrška za nova nadzorna i statistička izvješća SBI.

07.12.2007.
Veneto banka - produkcija ib4banks za pravne i fizičke osobe

  U Veneto banci implementirana je i puštena u produkcijski rad aplikacija Internet bankarstva ib4banks, za pravne i fizičke osobe. U ovoj je implementaciji pristup i autentifikacija korisnika...

16.11.2007.
Zanatska štedno-kreditna zadruga Zagreb - Novi klijent BSA

Zanatska štedno-kreditna zadruga Zagreb (uskoro Obrtnička štedna banka) ugovorila je s Banksoftom implementaciju BSA, ib4banks i BSA card

13.10.2007.
Kreditna banka Zagreb - Produkcija ib4banks za fizičke osobe

U Kreditnoj banci Zagreb implementirana je i puštena u produkcijski rad aplikacija Internet bankarstva ib4banks za fizičke osobe.

08.10.2007.
Veneto banka - Produkcija BSA

U Veneto banci je u iznimno kratkom roku napravljena migracija postojećih podataka banke te otvorena produkcija BSA aplikacije.

01.06.2007.
Jadranska banka, Šibenik - produkcija ib4banks za pravne i fizičke osobe

  U Jadranskoj banci implementirana je i puštena u produkcijski rad aplikacija Internet bankarstva ib4banks, za pravne i fizičke osobe. I u ovoj je implementaciji pristup i autentifikacija...
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank