CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

09.05.2011.
Veneto banka - instaliran Enforcive/Enterprise Security

U Veneto banci uspješno instaliran Enforcive/Enterprise Security produkt

09.05.2011.
Credo banka - instaliran Enforcive/Enterprise Security

U Credo banci uspješno instaliran Enforcive/Enterprise Security produkt

01.01.2011.
Implementacija podrške za Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Uspješno implementirana podrška za ZoPONS (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima)

01.09.2010.
Razvijen modul za Mobilno bankarstvo

Razvijen je modul za mobilno bankarstvo kao unaprjeđenje dosadašnjem SMS bankarstvu.

31.08.2010.
Slatinska banka - implementacija Disaster Recovery rješenja

Uspješno implementirano Disaster Recovery rješenje u Slatinskoj banci

15.07.2010.
Credo banka - implementacija Disaster Recovery rješenja

Uspješno implementirano Disaster Recovery rješenje u Credo banci

30.06.2010.
Kreditna banka Zagreb - implementacija Disaster Recovery rješenja

Uspješno implementirano Disaster Recovery rješenje u Kreditnoj banci Zagreb

16.04.2010.
Kreditna banka Zagreb - Kreditne kartice građana i pravnih osoba u produkciji

U Kreditnoj banci Zagreb implemenitrana je i puštena u produkcijski rad podrška za kreditne kartice građana i pravnih osoba

31.03.2010.
Implementacija podrške za Izvješća vezana uz kapitalne zahtjeve

Uspješno implementirana podrška za Izvješća vezana uz kapitalne zahtjeve

18.01.2010.
Slatinska banka - Kreditne kartice pravnih osoba u produkciji

U Slatinskoj banci implemenitrana je i puštena u produkcijski rad podrška za charge kreditne kartice pravnih osoba
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank