CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Obrtnička štedna banka - Produkcija ib4banks za pravne i fizičke osobe

U Obrtničko štednoj banci implementirana je i puštena u produkcijski rad aplikacija Internet bankarstva ib4banks za pravne i fizičke osobe.

I u ovoj je implementaciji pristup i autentifikacija korisnika izvedena integracijom ib4banks sa sigurnosnim rješenjima tvrke Logos, pametne kartice i tokeni.

ib4banks se sada nalazi u produkcijskom radu šest banaka.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank