CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

 

Digital CoreBank

Core banking rješenje u SaaS-Cloud verziji krojeno za digitalne banke bez poslovnica. Rješenje je omogućava multi-bank, multi-language core banking funkcionalnost na vrhunskim fault-tolerant pouzdanim IT platformama u data centrima koje omogućavaju pouzdani partneri. S ovakvim rješenjima naši klijenti ostvaruju prednosti najnaprednijih tehnologija i koncepata spojenih sa širokom bankarskim funkcionalnostima prema želji klijenta, te iskustvom u radu s bankama i financijskim institucijama. Naša rješenja digitalnog bankarstva uključuju i cloud-bazirana Web, tablet i mobilna rješenja za microfinance ili mikrokreditne institucije koje su brzo rastući segment financijske industrije.

Model cijena za cloud digital core banking rješenje može biti po instituciji, po korisniku, po transakciji ili u kombinaciji navedenoga i skrojeno prema specifičnim potrebama i poslovnom modelu.

 

Kartično poslovanjeKartično poslovanje

U današnjoj kulturi kupovanja kartice su uvelike zamjenile gotovinu i neophodno je da banka omogućava izdavanje debitnih, kreditnih i drugih kartica svojim klijentima. Sa mnoštvom sigurnosnih standarda i pravila poslovanja sa karticama iznimno je važno da banke na optimalan način pokriju takve potrebe tržišta. CardBank modul omogućava upravo da banka uz minimalne investicije zaokruži paletu proizvoda i usluga sa kartičnim poslovanjem te osigura debitne, kreditne, revolving i poslovne kartice za svoje klijente osiguravajući time njihovo zadovoljstvo i lojalnost.

 • Podrška za debitne, revolving i kreditne kartice, građana i pravnih osoba
 • Izdavanje Maestro, MasterCard ili Visa kartica
 • Mreža vlastitih bankomata i EFTPOS uređaja, prihvat vlastitih i tuđih kartica
 • Laka i brza implementacija ili integracija prema drugim sustavima, iskustvo više produkcija
 • Potpuna kontrola, integracija s glavnim sustavom
 • Veliki skup već postojećih mogućnosti parametrizacije u svim elementima proizvoda (naknade, limiti, knjiženja, uređaji, izvodi...)
 

Internet bankarstvoInternet bankarstvo

Kao temelj non-stop raspoloživosti klijentima koristite prednosti Internet Bankarstva. Uz optimalne troškove osigurajte im svakodnevnicu bez čekanja u redovima poslovnica banaka ili pošta, bez stresa uzrokovanog radnim vremenom poslovnica. Omogućite im obavljanje što više transakcija ponudivši im okruženje i udobnost vlastitog ureda ili doma čime skraćujete njihovo radno vrijeme, a povećavate slobodno koje mogu provesti u krugu obitelji ili obavljajući važnije poslove od čekanja.

InternetBank modul ne omogućuje samo da Vaša banka bude stalno na raspolaganju (online), već da svojim klijentima ponudi siguran način obavljanja transakcija iz svog ureda ili doma. S druge strane pridonosi smanjenju troškova otvaranja novih poslovnica, zapošljavanja novih kadrova i kupovine dodatne opreme, dok istovremeno jamči povećanje udjela na tržištu.  <InternetBank brošura>

 

Upravljanje poslovnim procesimaUpravljanje poslovnim procesima

Modul BPMBank za upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management - BPM) je baziran na open source BPM alatu Activiti i interface-u prema core banking sustavu ili drugim sustavima za dohvat podataka o računima, transakcijama, bonitetu, potraživanjima i sl. Modul se može prilagoditi i drugim standardnim BPM alatima u slučaju takve preferencije banke. 

Poslovni procesi se postavljaju sa definicijom inicirajućih zadataka te zatim prethodnih, sadašnjih i budućih zadataka za svaki segment poslovanja koji se želi automatizirati i pratiti. Korisnik može samostalno definirati i mijenjati uvjete pod kojim se završava prethodni zadatak i pokreće novi, za jednog ili više sudionika u poslovnom procesu, uz mogućnost postavljanja rokova i notifikacija za izvršenje pojedinog zadatka. Iz podataka prikupljenih kod provođenja zadataka, od strane raznih sudionika procesa, se mogu kreirati pregledi i izvješća koji pomažu mjerenju prosječnog vremena za pojedine poslove, pronalasku "uskih grla", kritičnih točaka u procesu i slično.

Dobro definiran i postavljen poslovni tok omogućava više ili manje fleksibilnosti kod provođenja, ovisno od želje banke, a velika je pomoć kod upravljanja bankom i kvalitetom usluga prema klijentima banke te uvelike olakšava reviziju poslovanja banke od strane regulatora ili neovisnih revizora.

Primjer naših poslovnih modula baziranih na BPM alatu:

 •     Obrada zahtjeva za kredit - za fizičke i pravne osobe
 •     Naplata potraživanja - za fizičke i pravne osobe 
 •     Upravljanje operativnim i drugim rizicima - evidencija rizika, procjena rizika, praćenje rizika

 Bilo koji drugi segment poslovanja koji banka odluči pokriti sa BPM metodologijom se može automatizirati.  Za više informacija:  sales@banksoft.eu

 

Podrška odlučivanjuPodrška odlučivanju

Kvalitetna i ažurna relacijska baza podataka za bankovno poslovanje je idealna podloga za razne preglede, analize i izvješća, pa time i za donošenje odluka u banci. Kompleksni programi AnalyticBank modula analiziraju podatke, ocjenjuju klijente i njihove poslove u banci, prikazuju veze između klijenata, izračunavaju profitabilnost klijenata i proizvoda banke, te daju razna periodička izvješća. Takva kvalitetna podloga odlučivanju moguća je zbog integralnosti i svobuhvatnosti našeg bankovnog sustava koji će Vam omogućiti praćenje:

 • Profita po poslovnicama, proizvodima, klijentima
 • Likvidnosti
 • Kamatne marže
 • Kreditnog rizika
 • Izvješća za internacionalne grupe banaka
 

Knjigovodstvo i izvješćaKnjigovodstvo i izvješća

Knjigovodstvo banke

Svaka transakcija, bez obzira na mjesto nastanka, automatski donosi promjenu u knjigovodstvu bez potrebe ponovnog unosa podataka. Zato CoreBank knjigovodstvo omogućuje vidljivost svake transakcije na svakom mjestu u sustavu što je osnovni preduvjet za dobivanje točnih podataka o klijentu i transakcijama kao i ažurne bilance. Princip dvojnog knjigovodstva primjenjuje se na razini svakog dokumenta koji ulazi u glavnu knjigu. Glavna knjiga, zajedno s analitikom, podržava punu širinu bankarskog poslovanja a može se organizirati za praćenje profitnih centara banke. Time je banci omogućeno praćenje računa dobiti i gubitka na razini svakog profitnog centra, a istovremeno zadržava mogućnost kompletnog izvješćivanja na razini banke za potrebe Centralne banke, grupe banaka i interne potrebe.

 • Knjiženje u originalnoj valuti i pregled transakcija u drugim valutama
 • Automatski obračun tečajnih razlika, naknada i poreza
 • Integrirana analitika i devizno knjigovodstvo
 • Visoka ažurnost
 • Profitni centri
 • Profitabilnost klijenta i profitabilnost produkata (kredita, depozita,...)
 • Mandatni poslovi

 

Izvješća   

Integriranost sustava omogućuje našem AnalyticBank modulu kreiranje niza poslovnih izvješća relevantnih za poslovanje svake banke. U svakom trenutku dostupna i ažurna izvješća, bez obzira na mjesto izvršenja transakcije, omogućuju da informacija postane vrijedan poslovan podatak i podrška u odlučivanju.

 • Podržana zakonom propisana izvješća (uključujući BASEL preporuke)
 • Omogućen pristup do izvješća ovlaštenim korisnicima na svim lokacijama
 • Moguća datumska opcija na svim izvješćima
 • Podržan niz standardnih i specifičnih izvješća (pregled konto kartica, bruto bilanca, dnevnik knjiženja, bilanca stanja, interna kontrola)
 • Generator izvješća (generiranje izvješća prema Vašoj specifikaciji)
 • Osnova za Data Warehouse (DWH)  i Business Intelligence (BI) alate
 • Osnova za Fund Transfer Pricing (FTP) - metodologija transfernih cijena (Kalkulacije marži, Oportunitetna stopa, Regulatorni trošak, itd.)
 • Kontroling modul kao podrška odjelu kontrole u rastućoj kompleksnosti informacijskog sustava banke

 

                                                                                            Više o centralnom serveru 

 

 

Mobilni TokenMobilni Token

Token na mobilnom uređaju ili tabletu koristi sam uređaj kao računalo za izračun kodova koji se koriste u prijavi korisnika ili autentifikaciji transakcija. Time se korisniku pruža na mobilnom uređaju, kojeg obično ima uvijek sa sobom, sigurna dva-faktor autentifikacija koja ne zahtjeva da korisnik stalno nosi sa sobom i brine gdje je, drugi fizički uređaj za autentifikaciju. Ovakvim rješenjem i banka i korisnik usluge banke ostvaruju uštede te lakoću i jednostavnost elektronskog poslovanja.

Rješenje je neovisno o platformi na serveru a podržava vodeće smartphone i tablet uređaje za klijente.                                     Zahtjev za MobileToken brošuru.

 

                                                                                                                               

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank