CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

15.03.2005.
Banksoft u 2005. godini

Banksoft u svoju 11. godinu poslovanja kreće s «jakim vjetrom u leđa», zahvaljujući visokoj kvaliteti proizvoda i profesionalnosti kod pružanja usluga, koje su rezultirale novim klijentima i...

22.10.2004.
Internet bankarstvo Slatinske banke

30 dana nakon potpisa ugovora u Slatinskoj banci puštena u produkcijski rad aplikacija ib4banks - Internet bankarstvo za pravne i fizičke osobe. Kvaliteta i efikasnost usluge Banksoft-a je na ovaj...

30.09.2004.
Novi klijent BSA

Potpisan ugovor s Jadranskom bankom u Šibeniku o isporuci kompletnog BSA sustava, tako da je to još jedna u nizu banaka koja je prepoznala kvalitetu i snagu BSA sustava. S još jednim novim partnerom...

20.09.2004.
Internet bankarstvo

Potpisan ugovor s Slatinskom bankom o isporuci Internet bankarstva za pravne i fizičke osobe (devize i domaća valuta).  Slatinska banka je naš višegodišnji korisnik koji najbolje poznaje kvalitetu...

01.07.2004.
Suradnja

U suradnji s Istarskom Kreditnom bankom Umag otpočet razvoj novogBSA sučelja u Java tehnologiji.  Novo sučelje će podići kvalitetu našeg bankarskog sustava aplikacija na visoki nivo, dodati mu...

01.04.2004.
Nadzorna i statistička izvješća

U svima bankama, našim klijentima, ažurirane su i potpuno automatizirane verzije nadzornih i statističkih izvješća, što omogućava dnevnu ažurnost izvješća, maksimalnu uštedu na vremenu kod...

24.03.2004.
Razvoj poslovnih aktivnosti u R BiH

U suradnji s Centralnom bankom R BiH održana prezentacija proizvodaBanksofta namijenjenih modernom bankarstvu (BSA, ib4banks, BSA-SMS, BSA-CARD) za sve poslovne banke u R BiH

01.03.2004.
Implementirana aplikacija mobilno bankarstvo - BSA-SMS u Credo banci.

Implementirana aplikacija mobilno bankarstvo - BSA-SMS (dvosmjerna komunikacija) u Credo banci.

31.01.2004.
Implementirana podrška automatskom vođenju sredstava (AVS)

Implementirana podrška automatskom vođenju sredstava (AVS) - automatiziranje poslova riznice: oročavanje, arbitraža i transferi sredstava u ino. i domaćima bankama - Hypo-Alpe-Adria Bank...

30.11.2003.
Uvedena podrška za suradnju banke s FINA-om

Uvedena podrška za suradnju banke s FINA-om u poslovima domaćeg platnog prometa prema Modelu 3 u Credo banci.
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank