CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Digitalno core banking rješenje u Cloud (SaaS) konceptu

Digital CoreBank

Core banking rješenje u SaaS-Cloud verziji krojeno za digitalne banke bez poslovnica. Rješenje je omogućava multi-bank, multi-language core banking funkcionalnost na vrhunskim fault-tolerant pouzdanim IT platformama u data centrima koje omogućavaju pouzdani partneri. S ovakvim rješenjima naši klijenti ostvaruju prednosti najnaprednijih tehnologija i koncepata spojenih sa širokom bankarskim funkcionalnostima prema želji klijenta, te iskustvom u radu s bankama i financijskim institucijama.

Model cijena za cloud digital core banking rješenje može biti po instituciji, po korisniku, po transakciji ili u kombinaciji navedenoga iskrojeno prema specifičnim potrebama i poslovnom modelu. 
.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank