CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Internet bankarstvo

Potpisan ugovor s Slatinskom bankom o isporuci Internet bankarstva za pravne i fizičke osobe (devize i domaća valuta). 
Slatinska banka je naš višegodišnji korisnik koji najbolje poznaje kvalitetu usluge i proizvoda Banksoft-a, tako da je takva duga i kvalitetna suradnja rezultirala odlukom banke o implementaciji kompletnog Banksoft-ovog proizvoda iB4banks sa svim modulima.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank