CoreBank
English

Tvrtka

Tvrtka

Tvrtka

Tvrtka

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Upravljanje i nadzor

 

  • Vlasnici tvrtke - eksperti iz informatike i bankarstva
  • Pažljivo odabran tim informatičkih i bankarskih stručnjaka
  • Visok profesionalizam
  • Timski rad
  • Moderna i fleksibilna radna okolina prilagođena ljudima i poslu
  • Visoki fokus na klijente

 


Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank