CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Konzultantske usluge

Banksoft ima dugogodišnje iskustvo u davanju konzultantskih usluga financijskim institucijama u slijedećim područjima:

 • Analiza i optimiranje poslovnih i informatičkih procesa
 • Vođenje kompleksnih projekata
 • Pomoć internacionalnim grupama u ulasku na Hrvatsko bankarsko tržište
 • Priprema i izrada korisničkih zahtjeva za specifične funkcionalnosti
 • Priprema i pokretanje novih bankarskih proizvoda i usluga
 • Usluge savjetovanja uz baze i modeliranje podataka
 • Implementacija i rad sa razvojnim alatima specijaliziranim za bankarstvo
 • Izvješćivanje prema HNB i ostalo regulatorno izvješćivanje
 • Uvođenje modernih retail kanala (Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo, Kartično bankarstvo...)
 • Izrada Java bankarskih aplikacija po narudžbi (npr. aplikacija Kolaterala)
 • Planiranje i implementacije sustava za neprekidni rad (high-availability)
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank