CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Za nekoliko banaka uspješno implementirana rješenja prema regulativi vezanoj uz Covid-19 olakšice

Nastavno na brze, efikasne i odlučne mjere hrvatske Vlade za ograničavanje širenja epidemije Corona virusa u Hrvatskoj i uspješne mjere hrvatske Vlade za pomoć građanima i poduzetnicima, banke i njihovi dobavljači imaju važnu roku u ostvarivanju tih mjera.

Osim žurnog osiguranja neprekidne podrške bankama u toku perioda karantene aktiviranjem punog digitalnog poslovanja u operacijama i razvoju, Banksoft je isporučio i implementirao hitna rješenja za omogućavanje raznih vrsta moratorija za otplate kredita građana i poduzeća, za banke i njihove klijente.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank