CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Banksoft uspješno proveo EURO core migracije istovremeno u više banakaBanksoft uspješno proveo EURO core migracije istovremeno u više banaka

EURO migracija u Hrvatskoj je uključivala zamjenu domaće valute ali i "spajanje" domaće valute sa glavnom "deviznom valutom" tj. EURom i to je svakako povećalo kompleksnost projekta i zadatka za banke i njihove dobavljače core sustava. 

Radilo se o širokim i dubokim promjenama u core banking sustavima koje su također zahtijevale dodatne infrastrukture, dizajn, implementacije, testiranje, simulacije konverija/migracija i konačno na Dan-D i žive konverzije/migracije.


Kada se tome svemu doda zahtjev regulatora da sve bude izvedeno u jednom trenutku za sve banke tj. tzv. "big bang" pristup i nepromjenjiv datum žive izvedbe, projekt je bio još više kompleksan, zahtjevan i kritičan za poslovanje banaka. Naročito u aktivnostima samih priprema i provedbe živih konverzija svih računa banaka i njihovih klijenata (pravne i fizičke osobe) i aktivacija novih verzija core sustava sa EURom kao domaćom valutom, za migracijski vikend u subotu 31.2. i nedjelju 1.1. 

O intenzitetu i potrebnoj organizaciji i preciznosti izvedbe projekta te rada core sustava, možda najbolje govori podatak da je Banksoft sa pet core banking klijenata-banaka uspješno izveo EURO konverzije unutar 24 sata na 31.12. A slijedeći dan, u nedjelju 1.1. Banksoft je uspješno s tim bankama izveo aktivacije novih verzija core sustava, platnog prometa i digitalnih kanala i pilot tj. početak živog rada, koji se je onda nastavio sa punim živim radom u potpunosti u ponedjeljak 2.1.

Te uspješne konverzije i aktivacije novih EURO verzija core sustava su osigurale da sve te banke-klijenti mogu nastaviti svoje poslovanje i započeti novu godinu sa EURom kao novom domaćom valutom u svojim core banking sustavima.

 

I poslovni mediji su popratili ovaj značajan uspjeh: https://www.poslovni.hr/hrvatska/da-dan-d-nismo-odradili-bez-greske-banke-1-sijecnja-ne-bi-mogle-otvoriti-vrata-4373143

 

                                                                                                             

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank