CoreBank
English

Partneri

Partneri

Partneri

Partneri

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Server kojem možete povjeriti svoje ključno poslovanje!

Tijekom godina serveri su se unapređivali prateći razvoj tehnologije, počevši od terminalskog rada, client/server tehnologije, pa sve do podrške za najnovije Internet i mobilne tehnologije. Čitavo to vrijeme IBM pServer/ i5 Server zadržao je svoju osnovnu karakteristiku koja ga izdvaja od ostalih servera, a to je jaka integracija hardware-a i software-a koja za rezultat daje iznimnu pouzdanost i sigurnost ovog sustava. Uz jedinstvena rješenja vezana za sigurnost koja su na njemu implementirana i5 linija prednjači i u vrhunskim perfomansama koje ga svrstavaju među najbrže procesore današnjice:

  • visoka kontrola i sigurnost sustava                                                                arhitektura objekata otporna na viruse
  • optimiran za izvrsno poslovno procesiranje                                                  UNIX runtime
  • višestruki formati datoteka (Windows, Unix, NFS)                                       podrška za MySQL DB
  • detekcija i prevencija upada u sustav sa kontrolnim dnevnikom              enkripcija podataka i arhive
  • Services-Oriented Architecture                                                                         technology independent machine interface
  • Capacity on demand (processor&memory)                                                  logical partitioning

Sustav CoreBank, zbog svojeg naprednog tehnološkog koncepta, se može ponuditi i u Cloud konceptu kao uslužni servis za banku. 

  

 

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank