CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Razvoj novih proizvoda

Zbog potreba konkurentnosti, zakonskih i regulatornih izmjena te razvoja tehnologije i bankarske prakse jedan od vrlo važnih segmenata poslovanja je razvoj novih proizvoda i usluga. Uz naprednu tehnologiju i visoku parametriziranost sustava CoreBank. većina posla kod razvoja novih proizvoda otpada na parametrizaciju i slaganje novih transakcija iz postojećih elemenata i servisa te uz nešto razvoja novih blokova. Time se postiže veća brzina izlaska na tržište novih bankarskih proizvoda i usluga.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank