CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Outsourcing

Banksoft ima dugogodišnje iskustvo u outsourcingu opreme i usluga za financijske institucije u slijedećim područjima:

  • Cjelokupni CoreBank sustav
  • Outsourcing InternetBank modula i Internet servera
  • Monitoriranja i praćenja rada IBM i5 sustava
  • Moguće je outsourcing tj. najam i drugih modula iz CoreBank sustava i Banksoft ponude

 

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank