CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Održavanje i podrška

Ključna i najsnažnija područja poslovanja tvrtke svakako su usluge održavanja (sistemskog i aplikativnog) CoreBank sustava sa pojedinačnim modulima, te podrška korisnicima kroz službu za pomoć (help-desk), obradu zahtjeva za edukaciju novih zaposlenika banke ili rješavanje specifičnih potreba analize podataka radi kontrole ili revizije poslovanja. U tome je važna etičnost i visoka profesionalnost kao i poštovanje regulatornih pravila o testiranju i izmjenama na produkcijskom sustavu.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank