CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Integracije i sučelja

Banksoft ima dugogodišnje iskustvo te mogućnosti za izradu sučelja za financijske institucije u slijedećim područjima i dalje u Hrvatskoj i BiH:

 • FINAModel3,
 • ZoPONS – automatska razmjena podatka,
 • MBU, Euronet, Cortex, CardManagement
 • Internetbanking, Mobilebanking, Cardbanking
 • NKS, SWIFT,GC/RTGS  (BiH)
 • Tonbeller (modul za sprječavanje  pranja novca)
 • Logos (tokeni i PKI rješenja)
 • Sučelja prema mobilnim operaterima za SMS messaging i Mobilno Bankarstvo
 • Sučelja za migraciju podataka klijenata i transakcija u CoreBank ili iz CoreBank
 • Dionička knjiga,
 • HROK sučelje,
 • Uređaji za šaltersko bankarstvo (printeri, čitači)
 • Data Warehousing i Business Intelligence
 • Sučelja za izvješćivanje prema grupi za grupne internacionalne bankarske klijente
 • Sučelje za CRM sustave
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank