CoreBank
English

Usluge

Usluge

Usluge

Usluge

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Edukacije

Banksoft ima dugogodišnje iskustvo u davanju edukacije financijskim institucijama u slijedećim područjima:

  • CoreBank sustav i pojedini specijalistički moduli
  • Analiza i priprema zakonskih izmjena u bankarskom poslovanju
  • Sustavi za neprekidni rad (high-availability)
  • IBM paleta edukacije iz poslovnih područja i vezano uz IBM opremu

Edukacija se može organizirati za jednu financijsku instituciju ili nekoliko u obliku radnih grupa.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank