CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Poslovanje s pravnim osobamaPoslovanje s pravnim osobama

Biti fleksibilna banka, uvijek spremna ponuditi personaliziranu uslugu u pravo vrijeme. Voditi računa o potrebama poslovnih subjekata i biti u korak sa njihovim zahtjevima nije samo želja i cilj svake banke, nego  svake razvijene ekonomije. Podržati privatno poduzetništvo stimulativnim kreditima, kamatama, garancijama ili akreditivima možete odabirom CoreBank poslovanja s pravnim osobama koje će Vam pomoći u:

  • Potpunoj podršci transakcijskim i deviznim računima uz izdavanje poslovnih kartica
  • Praćenju blokada komitenata
  • Prilagodbi kreditnih i garancijskih modela potrebama Vaših komitenata
  • Automatizaciji obračuna po depozitima i kreditima
  • Praćenju kreditnog rizika klijenta
  • Segmentaciji klijenata
  • Modula za unos i upravljanje kolateralima
  • Sefovi pravnih osoba
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank