CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Platni prometPlatni promet

Poslovanje u zemlji ili inozemstvu jednako je lako i sigurno uporabom CoreBank platnog prometa kojim je podržana razmjena poruka i transakcija s podsustavima domaćeg platnog prometa uključujući Instant Plaćanja te razmjena transakcija putem međunarodnih platne mreže kao što su SEPA, SWIFT, Target2 i sl. Možete iskoristiti naših 20+ godina platnog iskustva i ekspertize koji su ugrađeni u naša moderna i pouzdana mission-critical rješenja.

Sve transakcije provode se uz minimalan unos podataka, a na osnovu zadanih parametara sustav se sam brine za obračun naknada, izračun protuvrijednosti u domaćoj valuti, potrebne konverzije, tečajne razlike i sl. Korištenjem CoreBank platnog prometa, banka dobiva:

 • Veliku protočnost naloga (SCT, SDD, SIP, non-SEPA, SWIFT,...)
 • Praćenje likvidnosti banke
 • Evidencija zakonskih osnova za plaćanje
 • Automatsko blokiranje/deblokiranje klijenata
 • Upravljanje prioritetima plaćanja
 • Automatski obračun poreza, naknada i kamata
 • Evidencija naloga u najavi
 • Mogućnost razmjene podataka prema specifičnim formatima velikih sustava (uključujući SEPA Batch Booking)
 • PSD2 API, PSD2 plaćanja, SCA
 • SEPA Instant Payments, 24/7 moguće i uz core sustav banke koji nije 24/7
 • ISO 2022 podrška
 • Podrška za Cloud ili na serveru u banci, REST API podrška
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank