CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Kartično poslovanjeKartično poslovanje

U današnjoj kulturi kupovanja kartice su uvelike zamjenile gotovinu i neophodno je da banka omogućava izdavanje debitnih, kreditnih i drugih kartica svojim klijentima. Sa mnoštvom sigurnosnih standarda i pravila poslovanja sa karticama iznimno je važno da banke na optimalan način pokriju takve potrebe tržišta. CardBank modul omogućava upravo da banka uz minimalne investicije zaokruži paletu proizvoda i usluga sa kartičnim poslovanjem te osigura debitne, kreditne, revolving i poslovne kartice za svoje klijente osiguravajući time njihovo zadovoljstvo i lojalnost.

  • Podrška za debitne, revolving i kreditne kartice, građana i pravnih osoba
  • Izdavanje Maestro, MasterCard ili Visa kartica
  • Mreža vlastitih bankomata i EFTPOS uređaja, prihvat vlastitih i tuđih kartica
  • Laka i brza implementacija ili integracija prema drugim sustavima, iskustvo više produkcija
  • Potpuna kontrola, integracija s glavnim sustavom
  • Veliki skup već postojećih mogućnosti parametrizacije u svim elementima proizvoda (naknade, limiti, knjiženja, uređaji, izvodi...)
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank