CoreBank
English

Rješenja

Rješenja

Rješenja

Rješenja

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Knjigovodstvo i izvješćaKnjigovodstvo i izvješća

Knjigovodstvo banke

Svaka transakcija, bez obzira na mjesto nastanka, automatski donosi promjenu u knjigovodstvu bez potrebe ponovnog unosa podataka. Zato CoreBank knjigovodstvo omogućuje vidljivost svake transakcije na svakom mjestu u sustavu što je osnovni preduvjet za dobivanje točnih podataka o klijentu i transakcijama kao i ažurne bilance. Princip dvojnog knjigovodstva primjenjuje se na razini svakog dokumenta koji ulazi u glavnu knjigu. Glavna knjiga, zajedno s analitikom, podržava punu širinu bankarskog poslovanja a može se organizirati za praćenje profitnih centara banke. Time je banci omogućeno praćenje računa dobiti i gubitka na razini svakog profitnog centra, a istovremeno zadržava mogućnost kompletnog izvješćivanja na razini banke za potrebe Centralne banke, grupe banaka i interne potrebe.

 • Knjiženje u originalnoj valuti i pregled transakcija u drugim valutama
 • Automatski obračun tečajnih razlika, naknada i poreza
 • Integrirana analitika i devizno knjigovodstvo
 • Visoka ažurnost
 • Profitni centri
 • Profitabilnost klijenta i profitabilnost produkata (kredita, depozita,...)
 • Mandatni poslovi

 

Izvješća   

Integriranost sustava omogućuje našem AnalyticBank modulu kreiranje niza poslovnih izvješća relevantnih za poslovanje svake banke. U svakom trenutku dostupna i ažurna izvješća, bez obzira na mjesto izvršenja transakcije, omogućuju da informacija postane vrijedan poslovan podatak i podrška u odlučivanju.

 • Podržana zakonom propisana izvješća (uključujući BASEL preporuke)
 • Omogućen pristup do izvješća ovlaštenim korisnicima na svim lokacijama
 • Moguća datumska opcija na svim izvješćima
 • Podržan niz standardnih i specifičnih izvješća (pregled konto kartica, bruto bilanca, dnevnik knjiženja, bilanca stanja, interna kontrola)
 • Generator izvješća (generiranje izvješća prema Vašoj specifikaciji)
 • Osnova za Data Warehouse (DWH)  i Business Intelligence (BI) alate
 • Osnova za Fund Transfer Pricing (FTP) - metodologija transfernih cijena (Kalkulacije marži, Oportunitetna stopa, Regulatorni trošak, itd.)
 • Kontroling modul kao podrška odjelu kontrole u rastućoj kompleksnosti informacijskog sustava banke

 

                                                                                            Više o centralnom serveru 

 

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank