CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Suradnja

U suradnji s Istarskom Kreditnom bankom Umag otpočet razvoj novogBSA sučelja u Java tehnologiji. 
Novo sučelje će podići kvalitetu našeg bankarskog sustava aplikacija na visoki nivo, dodati mu atraktivan design i mnoge nove funkcije 
koje će korisnicima dodatno olakšati rad s inače potpuno automatiziranim sustavom.
BSA na taj način postaje definitivno proizvod bez konkurencije na tržištu bankarskog software-a, kako u Hrvatskoj tako i u široj regiji.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank