CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Razvoj poslovnih aktivnosti u R BiH

U suradnji s Centralnom bankom R BiH održana prezentacija proizvodaBanksofta namijenjenih modernom bankarstvu (BSA, ib4banks, BSA-SMS, BSA-CARD) za sve poslovne banke u R BiH

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank