CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

Nadzorna i statistička izvješća

U svima bankama, našim klijentima, ažurirane su i potpuno automatizirane verzije nadzornih i statističkih izvješća, što omogućava dnevnu ažurnost izvješća, maksimalnu uštedu na vremenu kod izrade istih i smanjuje mogućnost pogreške kod proračuna na minimum.

Puštena je u produkciju i kompletna podrška za MRS39.

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank