CoreBank
English

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

Novosti arhiva

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

06.11.2001.
IKB Umag

IKB Umag, pripreme za početak vođenja računa pravnih osoba i obavljanje platnog prometa korištenjem BSA.

05.11.2001.
Hypo-Alpe-Adria Bank Mostar i Štedionica Sonic

Hypo-Alpe-Adria Bank Mostar i Štedionica Sonic: provedena konverzija depozita EMU-valuta u euro.

15.10.2001.
Predstavljen rad BSA-SMS servera

Predstavljen rad BSA-SMS servera.

20.09.2001.
Početak rada BSA-SMS servera 15.10.2001.

Početak rada BSA-SMS servera 15.10.2001.

03.08.2001.
Credo Banka dd, Split

Credo Banka dd, Split, uključena u redovan rad NKS-a koristeći BSA.

31.07.2001.
Štedionica Sonic dd, Zagreb

Štedionica Sonic dd, Zagreb, uključena u redovan rad NKS-a koristeći BSA.

14.06.2001.
Demonstracija BSA-SMS servera u IKB Umag

Demonstracija BSA-SMS servera u IKB Umag.

04.06.2001.
Slatinska Banka dd, Slatina

Slatinska Banka dd, Slatina, uključena u redovan rad NKS-a koristeći BSA.

21.05.2001.
Cassa di Risparmio di Trieste-Banca dd, Zagreb

Cassa di Risparmio di Trieste-Banca dd, Zagreb, uključena u redovan rad NKS-a koristeći BSA.

05.03.2001.
Aurobanka dd, Mostar

Aurobanka dd, Mostar, uključena u redovan rad GC (GIRO CLEARING) koristeći BSA.
Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank