CoreBank
English

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BANKSOFT International

Vlaška 79 /5
10 000 Zagreb
EU-Croatia

 
 

tel.: +385 1 4664 666

kontakt@banksoft.eu
sales@banksoft.eu

SEPA Direct Debit (SDD) projekt uspješno krenuo u živi rad s 8 banaka

Nakon uspješne implementacije SEPA SCT prošle godine s 8 banaka, Banksoft je nastavio SEPA projekt implementacijom Direct Debit funkcionalnosti. Implementacija je uspješno napravljena također istovremeno s 8 banaka i FINA državnom agencijom za plaćanja i rješenje je uspješno testirano i ušlo u živi rad 5.6.2017. prema planu. SEPA platne mogućnosti i automatizacija u EU prostoru su snažne i široke funkcije koje su vrlo važne i zajedno s PSD2 EU direktivnom za slijedeću godinu daju puno više mogućnosti za usluge i plaćanja s klijentima za banke, ali također i za nove sudionike platnog prometa profila Third Party Payment service providers (TPP). 

Slatinska banka
Istarska kreditna banka
Splitska banka
Jadranska banka
Kreditna banka Zagreb
Veneto banka
2012 World Finance Technology Award
Bosna Bank International
BKS Bank
Millikart
Croatia bank
Credo banka
Obrtničko štedna banka
Universal Capital Bank
Pasha Bank